کيت گرم* کيت رنگ آميزي گرم
از کيت اندازه گيري گرم براي رنگ آميزي و تفکيک باکتريها به دودسته مثبت و منفي استفاده مي شود که جهت تمايزباکتريها بسيار داراي اهميت مي باشد
کيت رنگ آميزي گرم کاربردبسياري در آزمايشگاههاي باکتري شناسي دارد
دررنگ آميزي گرم بعد از رنگ آميزي باکتريهاي گرم مثبت به رنگ بنفش و باکتريهاي گرم منفي به رنگ قرمز در مي آيند
در رنگ آميزي گرم 4معرف بکاربرده مي شود
معرف کريستال ويوله
رنگ برها که شامل رنگ برآهسته (استون و الکل) و رنگ برسريع (استون )
رنگ کننده هايي مانند سافرانين و يا فوشين قليايي 
معرف يدگرم

کيت رنگ آميزي گرم
قيمت کيت رنگ آميزي گرم
فروش کيت رنگ آميزي گرم 
کيت رنگ آميزي گرم 100تستي
قيمت کيت رنگ آميزي100تستي گرم


تلفن تماس:  28421800, 22321197,0912108015


adakvirapajoh@yahoo.com


www.viralabco.com


www.viralabco.ir


fax :021-22321197


instageram:@adakvirapajoh

کيت گرم ايراني

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Bill Doug دانشجوي رشته ي مهندسي کامپيوتر سيستمهاي حفاظتي و درب اتوماتيک Liza Kimberly ninikocholo باسکول ، لودسل ، ويفيدر بلت فيدر newnewshome ساخت کباب پز تابشي و تجهيزات رستوران