سوش باکتري سالمونلاATCC:14028
 برطبق استاندارهاي معتبر استفاده از سوشهاي استاندارد باکتري جهت انجام آزمونهاي کنترل کيفي درآزمايشگاههاي ميکروبيولوژيک اامي مي باشد
باکتري سالمونلا داراي بيش از 2000 سروتيپ مي باشد
باکتري سالمونلا يا سوش سالمونلا جنس مفردازتيره سالمونليه مي باشد
همه سالمونلاها به جز سالمونلاي تيفي که مخصوص انسان است هم براي انسان و پرندگان و داران بيماري زا مي باشد
سوشهاي قابل ارائه در اين شرکت به دوصورت ليوفيليزه و کرايو بانک مي باشند
کرايوبانک قابليت نگهداري بيشتر و آسانتري نسبت به ليوفيه دارد
سوش سالمونلا کرايوبانک بصورت 20تستي مي باشند

سوش باکتري
قيمت سوش باکتري
سوش باکتري سالمونلا
فروش سوش سالمونلا ليوفيليزه   
سويه سالمونلا کرايوبانک
سالمونلا سويه 20تستي کرايوبانک
کرايوبانک 20تستي سوش سالمونلا


تلفن تماس:  28421800, 22321197,0912108015


adakvirapajoh@yahoo.com


www.viralabco.com


www.viralabco.ir


fax :021-22321197


instageram:@adakvirapajoh


سوش باکتري, فروش سوش باکتري, سوش باکتري ليوفيليزه


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

Jennifer قيمت فرمالين Tabitha دورکن سعيد Nick وبلاگ شخصي حامد ذوالفقاري Jasmine Robin Arthur قيمت و خريد صندلي غذاخوري کودک و نوزاد